Menu

Thành viên đăng nhập

Chào mừng bạn đá trở lại. Hãy đăng nhập để bắt đầu

Khôi khục lại mật khẩu

Bạn không nhớ mật khẩu? Hãy gửi mail cho chúng tôi.

Tuyển gấp nhân viên Tứ Vấn

hongthaitoivabannguoixuquang

Giá dịch vụ

Đánh giá dịch vụ

Thông tin dịch vụ

- Tư vấn viên
+ Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng.
+ Giới thiệu các khóa học của trung tâm đến các khách hàng tiềm năng.
+ Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
+ Tư vấn trực tiếp các khóa học tới khách hàng hoặc qua điện thoại một cách hiệu quả.
+ Báo cáo tình hình làm việc hàng ngày tới Ban giám đốc.
+ Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu hàng tháng của cá nhân và của nhóm.
+ Hoàn thành công việc tư vấn và các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý và Ban giám đốc.

Trạng trái:
  Bình thường

Thông tin liên hệ

Email: Nguyễn Hồng Thái

Số điện thoại: 0908.39.34.52

Chia sẻ

Like Facebook & Google+

Dịch vụ khác