Menu

Thành viên đăng nhập

Chào mừng bạn đá trở lại. Hãy đăng nhập để bắt đầu

Khôi khục lại mật khẩu

Bạn không nhớ mật khẩu? Hãy gửi mail cho chúng tôi.

Dịch vụ ké toán chọn gói

linh.dndvietnam

Giá dịch vụ

Đánh giá dịch vụ

Thông tin dịch vụ

Nếu Quý Doanh nghiệp chưa có kế toán để làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính năm 2013, hoặc muốn xem xét kiểm tra lại sổ sách, báo cáo của các năm trước đây thì vui lòng liên hệ

Nguyễn Văn Thức
Tốt Nghiệp ĐH kinh tế TPHCM hệ chính quy.
Chứng chỉ kế toán trưởng.
Với gần 9 năm kinh nghiệm báo cáo thuế, báo cáo tài chính và sổ sách kế toán.
Đã tham gia quyết toán nhiều lần với cơ quan thuế

A. NHẬN LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỌI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI TPHCM VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN.

1. Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu.

2. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu.

3. Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua/In hóa đơn lần đầu.

4. Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế toán trưởng cho doanh nghiệp

5. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán

7. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.

8. Làm báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý gửi cho cơ quan thuế theo quy định.

9. Làm báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế cuối năm.

10. Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định

11. Thực hiện việc giao nhận chứng từ và sổ sách kế toán với cơ quan thuế và quý công ty;

12. Tư vấn kế toán, thuế, lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.

13. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.

14. Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh
B .DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG BÁN THỜI GIAN:
Kiểm tra chứng từ hợp lý, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách; kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài Chính...
C.NHẬN HƯỚNG DẪN LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO THUẾ THÁNG, BÁO CÁO THUẾ QUÝ VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM BẰNG HÌNH THỨC ONLINE HOẶC TẠI CTY NGƯỜI HỌC.
- Hướng dẫn thực hành kế toán thực tế trên chứng từ kế toán của người học hoặc do mình cung cấp của một đơn vị kế toán đang phụ trách bất kỳ.
- Hình thức online ( nếu các bạn ở xa) trực tiếp 2,3 buổi kệt hợp online hoặc trực tiếp toàn khóa nếu các bạn ở tại TPHCM và các huyện của các tỉnh gần TPHCM nhất.
+ file excel dạng kế toán do mình cung cấp miễn phí
+ phần mềm Bravo, Misa
Khóa 20 buổi : Thực hành làm báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính hoàn chỉnh số liệu tối thiểu của 3 tháng trên chứng từ do mình cung cấp.
Khóa 12 tháng: Thực hành làm báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính hoàn chỉnh nguyên một năm căn cứ vào hóa đơn chứng từ của người học.
D. DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG, BÁN CHỮ KÝ SỐ CÁC LOẠI:
- Tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp đăng ký chữ ký số của Viettel, FPT, BKAV
- Hướng dẫn đăng ký với cơ quan thuế. hướng dẫn cài đặt IHTKK, Taxonline....
- Hướng dẫn cách nộp tờ khai bằng iHTKK hoặc taxonline.com.vn
- Phí dịch vụ hướng dẫn : 150.000 đồng/ Doang Nghiệp tại TP.HCM
E. NHẬN LÀM HỒ SƠ TÍN DỤNG ĐỂ VAY VỐN NGÂN HÀNG MỘT CÁCH NHANH VÀ HIỆU QUẢ NHẤT. Nếu Quý Doanh nghiệp chưa có kế toán để làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính năm 2013, hoặc muốn xem xét kiểm tra lại sổ sách, báo cáo của các năm trước đây thì vui lòng liên hệ
Nguyễn Văn Thức
A. NHẬN LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỌI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI TPHCM VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN.
1. Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu.
2. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu.
3. Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua/In hóa đơn lần đầu.
4. Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế toán trưởng cho doanh nghiệp
5. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.
6. Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán
7. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
8. Làm báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý gửi cho cơ quan thuế theo quy định.
9. Làm báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế cuối năm.
10. Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định
11. Thực hiện việc giao nhận chứng từ và sổ sách kế toán với cơ quan thuế và quý công ty
12. Tư vấn kế toán, thuế, lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.
13. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.
14. Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh
B .DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG BÁN THỜI GIAN:
Kiểm tra chứng từ hợp lý, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách; kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài Chính...
C.NHẬN HƯỚNG DẪN LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO THUẾ THÁNG, BÁO CÁO THUẾ QUÝ VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM BẰNG HÌNH THỨC ONLINE HOẶC TẠI CTY NGƯỜI HỌC.
- Hướng dẫn thực hành kế toán thực tế trên chứng từ kế toán của người học hoặc do mình cung cấp của một đơn vị kế toán đang phụ trách bất kỳ.
- Hình thức online ( nếu các bạn ở xa) trực tiếp 2,3 buổi kệt hợp online hoặc trực tiếp toàn khóa nếu các bạn ở tại TPHCM và các huyện của các tỉnh gần TPHCM nhất.
+ file excel dạng kế toán do mình cung cấp miễn phí
+ phần mềm Bravo, Misa
Khóa 20 buổi : Thực hành làm báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính hoàn chỉnh số liệu tối thiểu của 3 tháng trên chứng từ do mình cung cấp.
Khóa 12 tháng: Thực hành làm báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính hoàn chỉnh nguyên một năm căn cứ vào hóa đơn chứng từ của người học.


D. DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG, BÁN CHỮ KÝ SỐ CÁC LOẠI:

- Tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp đăng ký chữ ký số của Viettel, FPT, BKAV

- Hướng dẫn đăng ký với cơ quan thuế. hướng dẫn cài đặt IHTKK, Taxonline....

- Hướng dẫn cách nộp tờ khai bằng iHTKK hoặc taxonline.com.vn

- Phí dịch vụ hướng dẫn : 150.000 đồng/ Doang Nghiệp tại TP.HCM

E. NHẬN LÀM HỒ SƠ TÍN DỤNG ĐỂ VAY VỐN NGÂN HÀNG MỘT CÁCH NHANH VÀ HIỆU QUẢ NHẤT.

Trạng trái:
  Bình thường

Thông tin liên hệ

Email: mrvanthuc1980@yahoo.com

Số điện thoại: +84988543342

Chia sẻ

Like Facebook & Google+

Dịch vụ khác