Menu

Thành viên đăng nhập

Chào mừng bạn đá trở lại. Hãy đăng nhập để bắt đầu

Khôi khục lại mật khẩu

Bạn không nhớ mật khẩu? Hãy gửi mail cho chúng tôi.

Tuyển nhập dữ liệu làm việc tại Quận 10

0
2.000.000
1.000.000 - 3.000.000
Thông tin dự án

Tra tìm thông tin và nhập vào file (nhập tiếng Anh)

File đính kèm
  • 9862_logo.jpg
Ngày dự án kết thúc

Ngày 31 tháng 08 năm 2014

Trạng thái

Kỹ năng yêu cầu

Đánh máy,

Thông tin liên hệ

Email: nga.nguyen@goodland.com.vn

Số điện thoại: +8438688584

Chia sẻ

Like Facebook & Google+
Người thực hiện
Uy tín (Kinh nghiệm)
Đặt giá (VNĐ)
    Không có ai

Các người đăng ký làm dự án
Uy tín (Kinh nghiệm)
Đặt giá (VNĐ)
    Không có ai