Menu

Thành viên đăng nhập

Chào mừng bạn đá trở lại. Hãy đăng nhập để bắt đầu

Khôi khục lại mật khẩu

Bạn không nhớ mật khẩu? Hãy gửi mail cho chúng tôi.

Tuyển gấp nhân viên Bán Hàng

hongthaitoivabannguoixuquang

0
900.000.000
800.000.000 - 1.000.000.000
Thông tin dự án

+ Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng.
+ Giới thiệu các khóa học của trung tâm đến các khách hàng tiềm năng.
+ Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
+ Tư vấn trực tiếp các khóa học tới khách hàng hoặc qua điện thoại một cách hiệu quả.
 

File đính kèm
Ngày dự án kết thúc

Ngày 31 tháng 03 năm 2014

Trạng thái

Kỹ năng yêu cầu

Phân tích kinh doanh, Tư vấn từ xa, Quản lý dự án,

Thông tin liên hệ

Email: hongthaitoivabannguoixuquang@gmail.com

Số điện thoại: +84908393452

Chia sẻ

Like Facebook & Google+
Người thực hiện
Uy tín (Kinh nghiệm)
Đặt giá (VNĐ)
    Không có ai

Các người đăng ký làm dự án
Uy tín (Kinh nghiệm)
Đặt giá (VNĐ)
    Không có ai