Menu

Thành viên đăng nhập

Chào mừng bạn đá trở lại. Hãy đăng nhập để bắt đầu

Khôi khục lại mật khẩu

Bạn không nhớ mật khẩu? Hãy gửi mail cho chúng tôi.

Tư vấn pháp lý, soạn thảo Hợp đồng

0
150.000
100.000 - 200.000
Thông tin dự án

Luật Gia Phạm với hơn 10 năm trong lĩnh vực Tư vấn Luật sẽ tư vấn và đưa ra những giải pháp, soạn thảo Hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của thân chủ một cách tối ưu nhất, đảm bảo Kịp thời, đúng đắn, khách quan.

1.    Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng

-    Tư vấn về việc giao kết hợp đồng dân sự;
-    Tư vấn về hình thức của Hợp đồng;
-    Tư vấn về nội dung của Hợp đồng;
-    Tư vấn về việc xác định hiệu lực của hợp đồng;
-    Soạn thảo các loại Hợp đồng dân sự

2.    Tư vấn về việc thực hiện Hợp đồng

-    Thực hiện Hợp đồng đơn vụ

-    Thực hiện Hợp đồng song vụ;

-    Sửa đổi và chấm dứt, hủy bỏ Hợp đồng;
-    Vi phạm Hợp đồng và phạt vi phạm;
-    Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

3.    Tư vấn về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

-    Cầm cố tài sản;
-    Thế chấp tài sản;
-    Đặt cọc;
-    Ký cược;
-    Ký quỹ;
-    Bảo lãnh;
-    Tín chấp

4.    Tư vấn về Hợp đồng vô hiệu

-    Các trường hợp dẫn đến Hợp đồng vô hiệu;

-    Hậu quả pháp lý của Hợp đồng vô hiệu;
-    Xác định lỗi và thiệt hại của các bên khi Hợp đồng vô hiệu.

5.    Tư vấn về bồi thường thiệt hại ngoài Hợp đồng

6.    Cử Luật sư tham gia tranh tụng từ giai đoạn sơ thẩm đến giai đoạn phúc thẩm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài Hợp đồng.

 

Hà Nội: 04.35374748

TP Hồ Chí Minh: 08.39292836

File đính kèm
Ngày dự án kết thúc

Ngày 30 tháng 04 năm 2014

Trạng thái

Kỹ năng yêu cầu

Thông tin liên hệ

Email:

Số điện thoại: +84435374748

Chia sẻ

Like Facebook & Google+
Người thực hiện
Uy tín (Kinh nghiệm)
Đặt giá (VNĐ)
    Không có ai

Các người đăng ký làm dự án
Uy tín (Kinh nghiệm)
Đặt giá (VNĐ)
    Không có ai