Menu

Thành viên đăng nhập

Chào mừng bạn đá trở lại. Hãy đăng nhập để bắt đầu

Khôi khục lại mật khẩu

Bạn không nhớ mật khẩu? Hãy gửi mail cho chúng tôi.

Cắt HTML/CSS

0
5.500.000
5.000.000 - 6.000.000
Thông tin dự án

Mình cần 1 bạn chuyên về HTML/CSS/Javascript để làm UI cho dự án bên mình.  Yêu cầu là chuyên về responsive. Liên hệ qua mail cho mình có gì sẽ chao đổi kỹ hơn.

File đính kèm
Ngày dự án kết thúc

Ngày 02 tháng 12 năm 2013

Trạng thái

Kỹ năng yêu cầu

Thông tin liên hệ

Email: lehoangnhat88@gmail.com

Số điện thoại: +84

Chia sẻ

Like Facebook & Google+
Người thực hiện
Uy tín (Kinh nghiệm)
Đặt giá (VNĐ)
    Không có ai

Các người đăng ký làm dự án
Uy tín (Kinh nghiệm)
Đặt giá (VNĐ)
    Không có ai