Menu

Thành viên đăng nhập

Chào mừng bạn đá trở lại. Hãy đăng nhập để bắt đầu

Khôi khục lại mật khẩu

Bạn không nhớ mật khẩu? Hãy gửi mail cho chúng tôi.

Dịch vụ gói quà

linh.dndvietnam

Giá dịch vụ

Đánh giá dịch vụ

Thông tin dịch vụ

Hoa Tay hiện có dịch vụ gói quà dành cho tất cả quý khách hàng đến mua hàng hoặc gửi quà tặng đến địa chỉ yêu cầu.

Hình ảnh tham khảo những mẫu hộp in sẵn với mức giá ưu đãi từ 5.000đ - 25.000đ

Trạng trái:
  Bình thường

Thông tin liên hệ

Email: nhatanh@hoatay.net

Số điện thoại: +84938204488

Chia sẻ

Like Facebook & Google+

Dịch vụ khác