Menu

Thành viên đăng nhập

Chào mừng bạn đá trở lại. Hãy đăng nhập để bắt đầu

Khôi khục lại mật khẩu

Bạn không nhớ mật khẩu? Hãy gửi mail cho chúng tôi.

Cần việc làm thêm buổi tối

linh.dndvietnam

Giá dịch vụ

Đánh giá dịch vụ

Thông tin dịch vụ

Hiện tôi đang có thời gian dảnh dỗi vào buổi tối tôi muốn làm thêm một công việc để có thêm thu nhập. Ai cần phụ thêm hay cần người làm thì liên hệ với tôi.

Công việc mong muốn: Nhẹ nhàng, môi trường làm việc thân thiện, thu nhập tốt.

 Thông tin cá nhân:

Họ và tên: NGUYEN ANHCHUNG

Ngày sinh: 24/10/1990

Giới tính: Nam - Độc thân

 

 

Trạng trái:
  Bình thường

Thông tin liên hệ

Email: CONGTUVONCONNHANGHEO@YAHOO.COM

Số điện thoại: +841674686878

Chia sẻ

Like Facebook & Google+

Dịch vụ khác